Jurjen de Jong Communicatie

Criteria goed magazine

Magazine-cases

Redactie Magazines

Voorpagina

Stuur e-mail
Zelf maken, uitbesteden of een combinatie

Een corporate magazine heet weliswaar in goed Nederlands een “huisorgaan”, maar dat wil nog niet zeggen dat het “thuis” gemaakt moet worden. Sterker nog, al tientallen jaren is de tendens om in- en externe bladen juist buiten de deur te laten maken. Dat heeft natuurlijk zijn redenen.
 

-

 

Specialistische kennis
Het maken van een goed blad is een vak apart, dat lang niet alle communicatie- (of marketing)afdelingen beheersen.

-

 

Gemak
Bedrijfsbladen maken is complexer dan “gewoon” bladen maken; uitbesteden is wel zo makkelijk.

-

 

Permanente frisse blik
Externen werken ook aan magazines voor andere bedrijven en voor vak-, publieks- en dagbladen. Ze doen dus overal ideeën op, die ook in uw magazine zijn toe te passen.

-

 

Transparante kosten
Een vast bedrag op jaarbasis.

Outsourcing vraagt uiteraard om goede afspraken over taken en verantwoordelijkheden “buiten” en “binnen”. Totaal uitbesteden geeft de meeste helderheid en het grootste gemak. Maar alle denkbare vormen van ‘co-making’ komen in de praktijk voor en kunnen hun voordelen hebben. Het is vaak een kwestie van maatwerk.