Jurjen de Jong Communicatie


Communicatieadvies

Contact met de zaal

Redactie magazines

Voorpagina

Stuur e-mail
Persvoorlichting

Gezien onze eigen verwevenheid met de journalistiek, hoeven wij geen “andere taal” te spreken in het contact met redacties.

Sommige organisaties vragen ons om

-

 

woordvoering; wij worden dan “het gezicht” en “de stem” van uw organisatie

-

 

het onderhouden van de contacten met de media, maar nooit als woordvoerder, want dat doet uw organisatie zelf

-

 

een tussenvorm, vanuit heldere afspraken over de grens tussen uw en onze woordvoering.

Onze ervaring met persvoorlichting omvat onder meer

-

 

algemeen maatschappelijke thema’s

-

 

werken met onbekende of juist (zeer) bekende personen, bijvoorbeeld uit ‘Hilversum’ of ‘Den Haag’

-

 

opdrachten van organisaties waar de media meer oog voor zouden moeten hebben, eens met andere blik naar zouden moeten kijken, of die de media juist op afstand willen houden.

Wij weten hoeveel persberichten per dag over een journalist worden uitgestort en hoe weinig tijd die heeft. Het is daardoor lastig om op te vallen op de manier die de afzender voor ogen heeft. Misschien zelfs vergeefse moeite. Daarom raden wij klanten soms af om een bepaalde actie richting de media te ondernemen. Waarna uiteraard gekeken kan worden naar andere manieren om de gewenste aandacht te genereren.